معرفی انواع رمپ ساختمان

رمپ چیست؟ رمپ یا همان شیب راهه، برای متصل کردن دو محیط غیر هم سطح بکار برده می شود. معمولا از بریدگی های آج دار و تقریبا دو سانتی متری، جهت جلوگیری از سر خوردن ماشین در سطح رمپ در مسیر رمپ ها استفاده می شود. از دلایل استفاده از...

جستجو در سایت