نکاتی جهت بهبود روند عملکرد و کارایی رادیاتورهای پنلی

رادیاتور پنلی یکی از انواع سیستم های گرمایشی، رادیاتور است که منتقل کردن دمای آب به محیط و به تعادل رساندن دمای محیط را برعهده  دارد. روال کار رادیاتور به این صورت است که به واسطه یک سیستم حرارت مرکزی، آب گرم می شود و سپس به وسیله پمپ به...

جستجو در سایت