تقسیم بندی انواع استخر با توجه به مصالح بکار رفته

استفاده از استخر، یکی از سرگرمی ها و تفریحات اغلب مردم، خصوصا در فصل های گرم سال که دمای هوا به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد می رسد، می باشد. در زمان های گذشته، برای ساخت استخر از تجهیزات ساده ای مانند لوله کشی هایی برای تخلیه، ورود آب سرد و...

جستجو در سایت